top of page

"เปิดงา!!"

  งา

กุญแจของคุณ สร้างสรรค์ขึ้นใหม่

SESAME White(ホワイト)

SKU: SE-01W
¥19,800ราคา
  • ​ "เปิดงา!!" ​คำวิเศษณ์เป็นจริง! ?

    สมาร์ทโฟนในมือคุณจะทำให้เป็นจริง ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ยุ่งยาก ​ หรือเปลี่ยนกุญแจ แม้แต่ผู้ที่ไม่ชำนาญการซ่อมเครื่องจักรก็สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดาย ​ แน่นอนว่าจะไม่ทำให้ประตูที่มีอยู่เสียหาย ​ "SESAME" ตอบทุกสถานการณ์ที่บ้าน ที่ทำงาน บ้านพักตากอากาศ และอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

bottom of page